CMO architect bna
  1. het bureau
  2. contact
  3. portfolio

Portfolio

Verbouw particuliere woning te Utrecht
De opgave was om het woonoppervlak op de begane grond te vergroten en ook een klein balkon aan de voorgevel, toe te voegen aan een slaapkamer. De woonkamer is vergroot met een aanbouw, waarin veel glas is opgenomen, zodat er een zeer ruimtelijk beeld ontstond in relatie tot de tuin. Op het balkon is als het ware een glazen “kist” op de stenen borstwering geplaatst, waardoor de slaapkamer vergroot werd en ook de lichttoetreding en het uitzicht verbeterden.
De catamaran
Een school voor het speciale basisonderwijs te Emmen met 16 onderwijslokalen, praktijklokalen, gymzaal, centrale hal, ruimten voor orthopedagoog, arts, enz. Het totale programma omvatte zo’n 2500 m2. De school is gebouwd conform de eisen van SenterNovem (“Frisse Scholen”). In het concept staat de catamaran model: een onderwijsvaartuig, dat het kind verder moet brengen in zijn ontwikkeling. In de structuur van de plattegrond is dit concept enigszins herkenbaar.
  1. - Alle onderwijsruimten zijn minimaal 3.20m hoog.
  2. - Betere luchtkwaliteit door lage Co2-waarden.
  3. - Betere akoestiek en weinig geluidshinder bij het lopen en rennen.
  4. - Beter thermisch comfort, inclusief koeling in de zomer.
  5. - Een energieprestatie, die 30% lager ligt t.o.v. de destijds geldende EPC-norm.
  6. - Oriëntatie op de zon.
  7. - Voorbereid op installatie van PV-cellen.
Atelierwoning te Diepenheim
De opdrachtgevers zijn sieraadontwerpers die zich wilden vestigen in de kunstenaarsgemeenschap van Diepenheim. Het bijzondere van deze opdracht was, dat de woning behalve een atelier en exporuimte, ook een zelfstandig woongedeelte moest krijgen voor een inwonende ouder. De woning moest zich als 1 gebouw presenteren met materiaalgebruik, dat verwees naar het ambacht.
Uitbreiding van Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven
Het bestaande lyceum diende uitgebreid te worden met een junior studiehuis en een muzieklokaal. De uitbreiding kon alleen plaatsvinden op het binnenterrein, dat te bereiken was via het schoolplein vanaf het hoofdgebouw. De “geruisloze” activiteiten in het studiehuis (werken met de computer) stonden in schril contrast met de activiteiten in het muzieklokaal. In het ontwerp zijn deze ruimten om die reden van elkaar gescheiden door een centrale hal. Dit muzieklokaal, in feite een geluidsstudio, moest niet te veel zicht op de buitenwereld hebben en het geluid moest “binnen” blijven. De akoestiek in de studio moest afgestemd zijn op het gebruik van diverse instrumenten.
Kindercentrum te Moordrecht
Het centrum bestaat uit 7 kindergroepen, waarvan de 2 jongste groepen op de verdieping gelegen zijn. Daarnaast zijn er een buitenschoolse opvang en een consultatiebureau in gehuisvest. Het gebouw grenst aan de noordzijde vrijwel direct aan het water. Dit was noodzakelijk, om juist aan de zuidzijde, waar de groepsruimten zitten, veel speelterrein te creëren. De centrale speelzaal ligt hier direct aan het water met een overhangende, glazen erker. Hier kunnen de kinderen de eendjes onder zich door zien zwemmen.
Kinderdagverblijf Prinsenland
Dit dagverblijf bevindt zich in Prinsenland aan de rand van het Prinsenpark (Rotterdam). Het centrum bestaat uit 2 bouwlagen, waarbij alleen de buitenschoolse opvang op de verdieping gehuisvest is met een eigen entree. Het gebouw staat haaks op de doorgaande weg, waardoor het zicht op het achtergelegen park vanaf deze zijde in takt blijft. Hierdoor is ook het gebouw optimaal georiënteerd op de zon en grenst het speelterrein direct aan het park.
Kinderdagverblijf te Zeist
Dit dagverblijf is gebouwd op de locatie van een voormalige school in een bosachtige omgeving aan de oostzijde van Zeist. De locatie is sterk noord-zuid georiënteerd en dit gaf de mogelijkheid om het gebouw op het zuiden te richten met veel glas, direct gekoppeld aan het speelterrein. De permanente zonneluifel moet het invallende zonlicht enigszins temperen. De noordzijde grenst aan een doorgaande weg en de verderop gelegen A28. Om die reden heeft het gebouw aan deze zijde een meer gesloten karakter. In het gedeelte op de kop van het gebouw met de lichte gevelbeplating, zitten de spreek / pauzeruimte en het kantoor. Hierdoor is er goed zicht op de hoofdentree van het speelterrein.
Herbestemming watertoren te Utrecht
De watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht was eigendom van een particulier, die er zijn kantoor (ict) in wilde vestigen in combinatie met woningen. Hiervoor is in 1e instantie een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. De opgave was om het industriële karakter van de toren enigszins in tact te houden. Het totaalplan bestond uit de eerste 2 lagen voor het kantoor en vervolgens 4 lagen voor 2 appartementen tot in het watervat. Er moest een centrale entree komen met trappenhuis en de nodige technische voorzieningen per laag. De oplossing hiervoor was een verticaal en centraal geplaatst element, dat elke bouwlaag kon bedienen en ook noodzakelijk was voor de constructie van de bestaande houten vloeren. Tot op heden zijn alleen de kantoren gerealiseerd en de appartementen (deels) in de ruwbouw voorbereid.
Woongroep te Landgraaf
Na de sloop van de bestaande bebouwing is hier een gebouw opgericht voor de huisvesting van een woongroep voor mensen met een meervoudige, communicatieve beperking en dito kinderopvang. Het kinderdagverblijf voor plm. 6 tot 8 kinderen is gevestigd op de begane grond. De 5 wooneenheden met gemeenschappelijke huiskamer, zijn op de beide verdiepingen ondergebracht. Het gebouw maakt qua zorg onderdeel uit van het naastgelegen nr. 31, maar toont zich als een zelfstandige woning. Het dak van het kinderopvangdeel kan worden gebruikt als dakterras voor de bewoners van de woongroep en is zuid georiënteerd.
(zorg)woningen te Hoogezand
Het complex bestaat uit 60 huurappartementen van resp. 80 en 100m2 woonoppervlak, verdeeld over 2 identieke bouwblokken. Op de begane grond bevinden zich de algemene voorzieningen zoals de gemeenschappelijke recreatieruimte, fysiotherapie en fysiotraining, kapper, wellnessruimte en het thuiszorgkantoor. De appartementen zijn qua plattegrond en domotica voorbereid op zorg in de toekomst. De beide woonblokken staan op een kolommenstructuur over de begane grond heen gebouwd. Dit deel van het complex verbindt de beide bouwblokken en geeft intern toegang tot de gemeenschappelijke voorzieningen.